Tương lai của BIM ở Hồng Kông

Oct 11, 2018 | Press release | 0 comments

Cố vấn của Atlas tại Hồng Kông – Thomas Tang rất tâm huyết về vai trò của công nghệ trong việc tạo ra một thế giới bền vững. Vào tháng 5 năm 2018, ông đã chúc mừng sự nhìn nhận của Giám Đốc điều hành Carrie Lam về giá trị của BIM trong một bài viết được đăng trên tạp chí The Bulletin – HK General Chamber of Commerce.

Trên tạp chí Policy Address số tháng 10 năm 2017, bà Lâm đã tuyên bố cam kết “ áp dụng công nghệ BIM trong thiết kế và xây dựng các dự án lớn của chính phủ và thủ đô vốn được dự kiến bắt đầu vào năm 2018 và thúc đẩy sử dụng công nghệ này trong các dự án tư nhân.”

Hồng Kông đã tham gia vào nhóm các khu vực pháp lý ghi nhận khả năng trong việc cải thiện năng suất của BIM và giảm chi phí xây dựng trong tương lai khi nó tiến triển qua bảy chiều của BIM, từ bản vẽ 2D và 3D, cho đến chiều thời gian, chi phí, tính bền vững và quản lý tài sản.

Bài viết của Tang đề cập đến chi phí cao về phần mềm BIM, chi phí đào tạo và nhu cầu nhân lực BIM để đạt được phần thưởng khi sử dụng BIM. Atlas gần đây đã thực hiện một dự án phức tạp ở Hồng Kông, tạo ra một mô hình BIM để cho phép thiết kế và lập kế hoạch cầu cạn nối ba thành phố lớn của Hồng Kông, Ma Cao và Chu Hải. Công việc của chúng tôi đã giúp tiết kiệm chi phí đến 20 triệu đô la Mỹ: tỷ lệ tiết kiệm chi phí là 20:1.

Bài viết của Tang kết luận bằng việc xem xét việc tích hợp tương lai của BIM và Hệ thống Thông tin Địa lý (GIS) và tin rằng việc áp dụng BIM từ từ của Hồng Kông là một cơ hội vàng để biến đổi môi trường xây dựng của Hồng Kông.

Đọc bài viết ở đây và liên hệ với Thomas Tang để biết thêm thông tin.