Atlas Hong Kong thảo luận về các tiêu chuẩn BIM quốc tế với Giám đốc BRE UK Paul Oakley

Mar 29, 2019 | Press release | 0 comments

Vào tháng 3 năm 2019, văn phòng Hồng Kông mới của Atlas đã vui mừng chào đón khách hàng và các bên liên quan để thảo luận về tầm quan trọng đang tăng lên toàn cầu của các tiêu chuẩn BIM.

Điều này đặc biệt phù hợp với khu vực vì cam kết áp dụng công nghệ BIM.

Paul Oakley, Giám đốc BIM của BRE UK trình bày về sự tham gia của ông trong việc phát triển các tiêu chuẩn BIM ISO19650 và các nguyên tắc cần thiết để áp dụng để thành công bởi tất cả các bên liên quan của dự án. Khi các dự án ngày càng được phân phối bởi các nhóm trên toàn cầu, các tiêu chuẩn quốc tế cho phép một ngôn ngữ chung cho quy trình phân phối BIM. Có nhiều câu hỏi và thảo luận sâu sắc về việc Hồng Kông có thể tận dụng kinh nghiệm và tiêu chuẩn cao về BIM từ Vương quốc Anh như thế nào.

Chương trình chứng nhận BIM cấp 2 chứng minh rằng một công ty có đúng người, công nghệ và quy trình để cung cấp thành công các dự án bắt buộc sử dụng BIM. Atlas đã được trao chứng nhận này vào năm 2017.

Giám đốc nhóm kỹ thuật số Frankie Imbrogno đã chia sẻ kinh nghiệm gần đây của Atlas trong việc giao một tòa tháp văn phòng ở Sydney Australia, nơi Atlas được nhà thầu đồng ý cho tham gia và thay mặt cho bên tư vấn thiết kế để thực hiện tất cả các mô hình và tài liệu BIM. Phương thức giao hàng kỹ thuật số tích hợp này đã giảm giai đoạn thiết kế từ 9 tháng xuống còn 4,5 tháng và giảm chi phí 9,5%. Ông cũng thảo luận về dự án hiện tại của Atlas tạo ra một bản sao kỹ thuật số cho Sân bay Quốc tế Hồng Kông.