Atlas tham gia Hội Nghị NCE Future of Airports tại London

Mar 6, 2019 | Press release | 0 comments

Atlas sẽ tham gia Hội Nghị NCE Future of Airports diễn ra tại London vào tháng 5 năm 2019.

Các thành viên tham gia Hội nghị sẽ đối chất với nhau về các vấn đề mở rộng bền vững, kết nối, thiết kế và xây dựng – và Atlas Industries rất mong muốn trở thành một thành viên của hội nghị lần này.

Nhóm của chúng tôi muốn chia sẻ kinh nghiệm sử dụng ứng dụng số hóa để cải thiện thời gian thiết kế và xây dựng.

Nhóm chúng tôi cũng sẽ trình bày công việc hiện tại của mình đó là cung cấp mô hình BIM hoàn công của tòa nhà Terminal 1, sân bay quốc tế Hồng Kông.

Hẹn gặp các bạn ở đó. Liên hệ với Rob Kirt để biết thêm chi tiết.