Atlas tuyển dụng nhân tài

Apr 16, 2019 | Career opportunity | 0 comments

Môi trường làm việc của chúng tôi giúp nhân viên có cơ hội hợp tác, học hỏi lẫn nhau và quan tâm tới từng cá nhân.

Cam kết đào tạo của chúng tôi có nghĩa là bạn có thể phát triển sự nghiệp của mình tại Atlas từ cấp độ mới tốt nghiệp đến cấp quản lý và duy trì sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống gia đình.

Chúng tôi hiện nay đang tuyển một Kỹ Thuật Viên BIM MEP và một Họa Viên Kiến Trúc. Vui lòng xem chi tiết về vị trí tuyển dụng tại careers.atlasindustries.com hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi tại recruitment@atlasindustries.com.

Chúng tôi là một nhà tuyển dụng tạo cơ hội bình đẳng và giá trị đa dạng cho mọi nhân viên. Bạn có muốn trở thành một thành viên của gia đình Atlas?

Chúng tôi rất mong muốn được nhận thông tin từ bạn.