BILT ANZ 2019

BILT ANZ 2019

Nigel Ford, Chris Smeaton và Greg Wimsett đã đại diện cho Atlas Industries tham gia hội nghị BILT tổ chức tại Melbourne từ ngày 22 – 25 tháng Năm năm 2019. So với các năm trước, Hội nghị BILT lần này được tổ chức tại Úc với quy mô lớn nhất, thu hút hơn 600 nhân...