BIM hỗ trợ xây dựng bền vững ở Hồng Kông

Jul 17, 2019 | Insight | 0 comments

Tháng 7 năm 2019, Cố vấn Atlas tiến sỹ Dr Thomas Tang đã đóng góp ý kiến cho cuộc trao đổi về tầm quan trọng của BIM đối với xây dựng công trình xanh.

Hội đồng Xây dựng Công trình xanh Hong Kong được thành lập năm 2009 và hiện tại đang cố gắng thúc đẩy các tiêu chuẩn và sự phát triển của các tòa nhà bền vững ở Hồng Kông, đưa Hồng Kông trở thành một ví dụ điển hình về phát triển công trình xanh thế giới.

Vào Tháng 7 năm 2009, Cố Vấn thị trường Hồng Kong Thomas Tang đã đóng góp 1 bài báo viết về cách áp dụng BIM thông qua quản lý cơ sở hiệu quả và hỗ trợ tái tạo năng lượng xanh cho các tòa nhà hiện có.

Bạn có thể đọc bài viết ở đây.

Để tìm hiểu về công việc của Atlas tại thị trường Hong Kong, hãy liên hệ với Giám đốc Phát triển Kinh Doanh Dave Nicholson.