Thanh công cụ Atlas

Aug 7, 2019 | Uncategorized | 0 comments

Cách làm việc của chúng tôi

Với 300 kiến trúc sư, kỹ sư và kỹ thuật viên thì sự chính xác, tính nhất quán và hiệu quả chính là chìa khóa then chốt. Để giúp cho nhân viên làm việc một cách đồng nhất, thanh công cụ của chúng tôi gồm 26 chức năng sẽ cải thiện quy trình làm việc cũng như duy trì các tiêu chuẩn QA chặt chẽ.

Đội ngũ Nghiên cứu và Phát triển luôn nỗ lực tìm tòi cách hợp lý nhất hỗ trợ cho công việc và đây chính là một trong số đó. Mới đây nhóm đã bổ sung thêm 6 chức năng mới, bao gồm các công cụ giúp quản lý các phiên bản chỉnh sửa (Revisions), chú thích (Legends), xuất bản vẽ sang định dạng PDF và sự trao đổi với các nhóm khác.