BILT Châu Âu 2019

Nov 18, 2019 | Blog | 0 comments

Khi hội nghị BILT cuối cùng của năm kết thúc cũng là lúc chúng tôi sẽ chia sẻ về các chủ đề và cuộc trò chuyện chính của sự kiện Tuần trước tại Edinburgh, Scotland.

Đây là những gì chúng tôi đã học hỏi được…