Woosh

Nov 19, 2019 | Blog | 0 comments

Chúng tôi yêu thích âm thanh của deadline…

Đừng để những deadline này khiến bạn rối tung lên nhé.

Các văn phòng của chúng tôi vẫn luôn hoạt động trong suốt lễ Giáng Sinh và Năm Mới (Trừ ngày 25/12/2019 và 1/1/2020).

Hãy nói chuyện và xem chúng ta có thể giảm bớt áp lực lên nhóm đồ án như thế nào nhé.