COVID-19

COVID-19

THÔNG BÁO Sự gia tăng của Covid-19 trên toàn cầu đã ít nhiều ảnh hưởng tới cuộc sống của chúng ta. Các biện pháp nhằm giảm sự lây lan của virut đang ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh và sức khỏe con người theo nhiều cách khác nhau. Trụ sở chính của Atlas không bị ảnh...
Nhu cầu thiết kế các công trình chăm sóc sức khoẻ tăng trưởng mạnh

Nhu cầu thiết kế các công trình chăm sóc sức khoẻ tăng trưởng mạnh

Nhu cầu thiết kế các công trình chăm sóc sức khoẻ đang tăng trưởng mạnh. Cho dù xây dựng một cơ sở mới từ đầu hoặc tư sửa một cơ sở cộng đồng đã xuống cấp, trước đây việc lấy y khoa làm trung tâm nay đã dịch chuyển qua lấy bệnh nhân làm trọng. Khi dân số già đi và...
5 phút với… Hà Gia Bửu

5 phút với… Hà Gia Bửu

Mỗi tháng chúng ta sẽ mời một vị khách đặc biệt đến từ các phòng ban khác trong công ty để có thể hiểu thêm về người này và vai trò của họ trong công ty.  Khách mời lần này sẽ là Hà Gia Bửu – Điều Phối Nhân Sự.  Anh ấy sẽ chia sẻ về những thử thách trong công...