COVID-19

Mar 26, 2020 | Press release | 0 comments

THÔNG BÁO

Sự gia tăng của Covid-19 trên toàn cầu đã ít nhiều ảnh hưởng tới cuộc sống của chúng ta. Các biện pháp nhằm giảm sự lây lan của virut đang ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh và sức khỏe con người theo nhiều cách khác nhau.

Trụ sở chính của Atlas không bị ảnh hưởng

Văn phòng chính của chúng tôi tại Việt Nam tính đến nay chưa chịu ảnh hưởng trực tiếp nào từ sự bùng phát dịch COVID-19, và nó cũng không cản trở hoạt động của của Atlas.

Nhờ sự vào cuộc nhanh chóng, quyết liệt, các biện pháp kiểm soát kỹ lưỡng của các cơ quan chức năng, tình hình COVID-19 ở Việt Nam đã ít bị ảnh hưởng nghiêm trọng hơn các quốc gia khác. Chúng tôi luôn tuân thủ nghiêm ngặt các hướng dẫn, đặc biệt là liên quan đến việc tiếp xúc trực tiếp và vệ sinh chung.

Trong khi tình trạng này vẫn còn diễn ra, chúng ta cần hạn chế tiếp xúc tới mức tối đa, trừ những cá nhân có liên quan nhất đến việc duy trì hỗ trợ khách hàng trên toàn thế giới.

Việc bảo mật và truy cập dữ liệu chính là chìa khóa cho các hoạt động của công ty. Phần lớn các công việc được lưu trên nền tảng đám mây, cho phép công ty linh hoạt hơn trong hoạt động và cho phép nhân viên có thể làm việc tại nhà khi cần thiết.

Ưu tiên duy trì hoạt động của công ty.

Khó khăn này sẽ qua đi và những hành động chúng ta đang thực hiện sẽ tác động rõ nét tới thế giới.

Công ty đang chăm sóc những nhân viên của mình, nâng cấp sức chứa của hệ thống, và phản hồi khách hàng nhanh chóng ngay khi họ yêu cầu.

Và luôn luôn giữ liên lạc với nhau, chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua cơn bão này.