AI

Our people

Chúng tôi thu hút các kiến trúc sư, kỹ sư và nhân viên hỗ trợ tốt nhất và sáng giá nhất từ khắp nơi trên thế giới. Chúng tôi làm việc cùng với tinh thần đồng đội, tận tuỵ và cống hiến – chúng tôi là một gia đình.

Executive team

Sam Houston

Sam Houston

Giám Đốc Điều Hành

Joe Woolf

Joe Woolf

Chủ tịch hội đồng quản trị

Richard Munt

Richard Munt

Giám Đốc Thương Mại

Sam Houston

Sam Houston gia nhập Atlas năm 2015 với tư cách là cố vấn Hội đồng quản trị và trở thành Giám đốc điều hành vào năm 2019. Ông đã có 20 năm đảm nhận vị trí cố vấn tài chính cấp cao của tập đoàn Jardine Matheson Group với vai trò quản lý tài chính và điều hành các doanh nghiệp ở Châu Á, Châu Âu và hoa Kỳ.

Joe Woolf

Joe thành lập Atlas vào năm 1998 sau 25 năm hoạt động trong ngành công nghiệp xây dựng và dầu mỏ. Ông cam kết cung cấp các dịch vụ chỉ đạt tiêu chuẩn quốc tế cao nhất, áp dụng sớm các công nghệ mới và liên tục đào tạo nhân viên để phát triển tối đa những lợi ích từ những công nghệ đó đã khiến Atlas trở thành người dẫn đầu trong lĩnh vực của mình – chu kỳ hiệu quả tạo nên một công ty bền vững, thành công và thú vị. Trong năm 2019 sau 21 năm giữ chức vụ Giám Đốc Điều Hành, Joe được bổ nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng Quản Trị.

Richard Munt

Richard Munt gia nhập Atlas năm 2018 từ WSP Opus, một trong những công ty dịch vụ chuyên nghiệp và thiết kế cơ sở hạ tầng đa ngành lớn nhất thế giới. Kinh nghiệm rộng lớn 45 năm về kiến trúc của Richard trong ngành công nghiệp ở New Zealand và Úc, bao gồm tất cả các khía cạnh của ngành công nghiệp AEC, trong 10 năm qua ông tập trung vào vai trò thương mại và tương tác với khách hàng chủ chốt.

Tony Phersson

Tony Phersson

Operations Director

 
 

Steven Halliwell

Steven Halliwell

Business Development Director

Tony Phersson

Tony joined Atlas industries in 2007 and brings over 30 years-experience in architectural delivery to the team. In addition to considerable construction knowledge and detail documentation skills, Tony has an a long track record of digital delivery using latest technology and cloud based platforms.

Steven Halliwell

Steven has a long history with Atlas, almost dating back to the company’s start up in 1998. His experience in representing Atlas across the globe is currently focused across Asia and the Middle East, driving Atlas’ increased presence and portfolio of work in these regions. Steven’s industry knowledge and understanding of the potential for collaborations between Atlas and our clients is unparalleled.

Steve Read leads Atlas’ team of architects and engineers. His 30 year career has been spent managing BIM implementation across multiple sectors, globally. He is responsible for Atlas’ digital strategy, on-site training, strategic BIM project management and implementation of BIM standards for clients.

Management team

Dean Marsh

Dean Marsh

Senior Group Manager

Nguyen Minh Anh

Nguyen Minh Anh

Group Manager

Rob Kirk

Rob Kirk

UK Business Development Director

Thomas Tang

Thomas Tang

Advisor

Vo Thi Thanh Ha

Vo Thi Thanh Ha

Structure Manager

Chi Nguyen Tai Uyen

Chi Nguyen Tai Uyen

Software Development Manager

Hoa Nguyen To Huynh

Hoa Nguyen To Huynh

Office Manager & PA to the CEO

Dai Tran

Dai Tran

IT Manager

Thanh Do Nguyet

Thanh Do Nguyet

Account Manager

Dang Hong Phu

Dang Hong Phu

Architectural Manager

Kha Nguyen Phi

Kha Nguyen Phi

Architecture Manager

Phuong Thai Hoang

Phuong Thai Hoang

Architecture Manager

Trieu Tran Van

Trieu Tran Van

Architecture Manager

Thanh Duong Ngoc Loan

Thanh Duong Ngoc Loan

Architecture Manager

An Ho Dinh

An Ho Dinh

Architecture Manager

Joseph Beattie

Joseph Beattie

MEP Group Manager

Mac Minh Hiep

Mac Minh Hiep

Finance Manager

Nigel Ford

Nigel Ford

Business Development Manager

Liam Thomson

Liam Thomson

Business Development Manager

Nguyen Van Phat

Nguyen Van Phat

Structure Manager

Nguyen Thi Hoai Tam

Nguyen Thi Hoai Tam

Proposals Manager

Kathleen Thierry

Kathleen Thierry

Marketing Manager

Phuc Ho Pham Huu

Phuc Ho Pham Huu

Digital BIM Manager

Hung Dinh Ho Tien

Hung Dinh Ho Tien

Architecture Manager

Quang Khuu Duong

Quang Khuu Duong

Architecture Manager

Hien Luong Quang

Hien Luong Quang

Architecture Manager

Khang Dang Nguyen

Khang Dang Nguyen

Architecture Manager

Van Chau Hau

Van Chau Hau

Architecture Manager

Nam Ho

Nam Ho

Architecture Manager

Paul Fairley

Paul Fairley

Group Manager

Tran Thi Thu Hanh

Tran Thi Thu Hanh

HR Manager

Neil Barr

Neil Barr

Business Development Manager

Louis Fortin

Louis Fortin

Business Development Manager

Huy Vo Quoc

Huy Vo Quoc

MEP Manager

Luu Le Van

Luu Le Van

MEP Manager

Tram Ho Thi Tu

Tram Ho Thi Tu

Account Manager

Tin Nguyen Trong

Tin Nguyen Trong

QA Manager

Tom Kay

Tom Kay

Visualization Manager

Nguyen Dinh Hieu Nghiem

Nguyen Dinh Hieu Nghiem

Architectural Manager

Hung Luong Ngoc

Hung Luong Ngoc

Architecture Manager

Phuong Pham Le Nam

Phuong Pham Le Nam

Architecture Manager

Trang Tran Thi Minh

Trang Tran Thi Minh

Architecture Manager

Khoa Tran Minh

Khoa Tran Minh

Architecture Manager

CONTACT US

Phone
Australia: +61 8 7070 8125
Hong Kong: +852 5803 0206
Japan: +81 3 4589 4971
N America: +1 581 781 8564
New Zealand: +64 9 925 0385

Singapore: +65 3158 2014
UAE: +971 4561 0918
UK: +44 203 695 8113
Vietnam: +84 28 3810 1000

Phone
Singapore: +65 3158 2014
UAE: +971 4561 0918
UK: +44 203 695 8113
Vietnam: +84 28 3810 1000