The 10 Construction Technology Trends In 2020

The 10 Construction Technology Trends In 2020

The construction industry is always looking for new ways to make the sector safer, easier and more efficient. From utilizing modern AI to ensuring fast construction site broadband. Over recent decades, technology has evolved at a staggering rate, however, due to the...
5 phút cùng Nam Phương

5 phút cùng Nam Phương

Mỗi tháng chúng ta sẽ lại mời một nhân viên trong công ty để bạn có thể hiểu thêm về người này và vai trò của họ trong công ty. Lần này chúng ta có chị Nam Phương – quản lý kiến trúc đang làm việc ở văn phòng tại thành phố Hồ Chí Minh. Chị chia sẻ với chúng ta...
5 phút với… Greg Wimset

5 phút với… Greg Wimset

Mỗi tháng chúng tôi sẽ giới thiệu một nhân viên Atlas để bạn có thể tìm hiểu về vai trò của những con người này. Nhân vật của tháng Tư là Greg Wimset, quản lý kiến trúc tại Brisbane. Tự làm việc trong văn phòng tại nhà của mình, Greg đã chia sẻ qua điện thoại về cơ...
Chuyển Đổi Số

Chuyển Đổi Số

Khai thác sức mạnh của BIM để tạo ra sự chuyển đổi số. Trong thế giới mà dữ liệu nắm quyền, chuyển đổi số đang tác động sâu sắc đến cách các doanh nghiệp lớn tồn tại và cạnh tranh trong thị trường hiện đại. Nó là một thuật ngữ mà chúng ta thường nghe và trong khi hầu...
Nhu cầu thiết kế các công trình chăm sóc sức khoẻ tăng trưởng mạnh

Nhu cầu thiết kế các công trình chăm sóc sức khoẻ tăng trưởng mạnh

Nhu cầu thiết kế các công trình chăm sóc sức khoẻ đang tăng trưởng mạnh. Cho dù xây dựng một cơ sở mới từ đầu hoặc tư sửa một cơ sở cộng đồng đã xuống cấp, trước đây việc lấy y khoa làm trung tâm nay đã dịch chuyển qua lấy bệnh nhân làm trọng. Khi dân số già đi và...
5 phút với… Hà Gia Bửu

5 phút với… Hà Gia Bửu

Mỗi tháng chúng ta sẽ mời một vị khách đặc biệt đến từ các phòng ban khác trong công ty để có thể hiểu thêm về người này và vai trò của họ trong công ty.  Khách mời lần này sẽ là Hà Gia Bửu – Điều Phối Nhân Sự.  Anh ấy sẽ chia sẻ về những thử thách trong công...