TIN TỨC

The 10 Construction Technology Trends In 2020

The construction industry is always looking for new ways to make the sector safer, easier and more efficient. From utilizing modern AI to ensuring fast construction site broadband. Over recent decades, technology has evolved at a staggering rate, however, due to the...

read more

5 phút cùng Nam Phương

Mỗi tháng chúng ta sẽ lại mời một nhân viên trong công ty để bạn có thể hiểu thêm về người này và vai trò của họ trong công ty. Lần này chúng ta có chị Nam Phương - quản lý kiến trúc đang làm việc ở văn phòng tại thành phố Hồ Chí Minh. Chị chia sẻ với chúng ta về cơ...

read more

5 phút với… Greg Wimset

Greg đã chia sẻ về cơ duyên của mình với công nghệ, tình yêu dành cho con người Việt Nam và những điều anh ấy không thích khi trở thành một kiến trúc sư.

read more

5 phút với… Hà Gia Bửu

Hà Gia Bửu chia sẻ về những thử thách trong công viêc, kiến trúc sư anh ấy yêu thích và anh ấy làm gì mỗi buổi sáng trước khi bắt đầu công việc.

read more

CONTACT US

Phone
Australia: +61 8 7070 8125
Hong Kong: +852 5803 0206
Japan: +81 3 4589 4971
N America: +1 581 781 8564
New Zealand: +64 9 925 0385

Singapore: +65 3158 2014
UAE: +971 4561 0918
UK: +44 203 695 8113
Vietnam: +84 28 3810 1000

Phone
Singapore: +65 3158 2014
UAE: +971 4561 0918
UK: +44 203 695 8113
Vietnam: +84 28 3810 1000