Năm phút với… Michael Andrzejczyk

Năm phút với… Michael Andrzejczyk

Michael Andrzejczyk, Quản lý dựán MEP Bạn đã làm gì trước khi biết đến Atlas? Tôi đã dành thời gian đầu của sự nghiệp ở Đức, nơi tôi đã phát triển về thiết kế và kỹ thuật, trước khi chuyển sang quản lý dự án MEP làm việc trên các dự án rất thú vị trên nhiều lĩnh vực....
Năm phút với… Ian Boyle

Năm phút với… Ian Boyle

Ian Boyle, Giám đốc phát triển tiếng Anh Bạn đã làm gì trước khi bạn biết đến Atlas? Tôi sinh ra ở Edinburgh và chuyển đến Trung Quốc để làm giáo viên tiếng Anh vào năm 2001. Sau đó tôi chuyển đến Việt Nam, làm việc tại Trung tâm Giáo dục và Đào tạo Úc, một trường...