TẠI SAO

Công việc của chúng tôi gia tăng thêm giá trị có thể đo lường được

Chúng tôi sử dụng các công nghệ mới nhất và kiến thức BIM để tối ưu hóa kết quả cho các nhà thiết kế, nhà thầu và chủ sở hữu. Sự tham gia của chúng tôi giúp các đối tác tiết kiệm tiền, tiết kiệm thời gian, sử dụng ít tài nguyên hơn, xây dựng an toàn hơn và tạo các tòa nhà hoạt động tốt hơn.

Tiết kiệm chi phí

Mô hình kỹ thuật số giúp kiểm tra thiết kế và đánh giá các phương án.

Tiết kiệm thời gian

Sử dụng các công nghệ mới nhất để cộng tác và phân phối trên toàn cầu.

Tiết kiệm nguồn lực

Đội ngũ linh hoạt và có khả năng mở rộng để thúc đẩy hiệu quả trong thiết kế, xây dựng và vận hành.

CONTACT US

Phone
Australia: +61 8 7070 8125
Hong Kong: +852 5803 0206
Japan: +81 3 4589 4971
N America: +1 581 781 8564
New Zealand: +64 9 925 0385

Singapore: +65 3158 2014
UAE: +971 4561 0918
UK: +44 203 695 8113
Vietnam: +84 28 3810 1000

Phone
Singapore: +65 3158 2014
UAE: +971 4561 0918
UK: +44 203 695 8113
Vietnam: +84 28 3810 1000